dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
תחומי פעילותdot


שחף ייעוץ מספקת תמיכה לאירגונים בתיכנון אסטרטגיה ניהולית למיחשוב ומערכות המידע.
לשחף ייעוץ ידע ונסיון רב בפרוייקטים של הטמעת תהליכים עיסקיים.

כל תחומי הפעילות בהם שחף ייעוץ עוסקת מלווים במתדולוגיה dotBPR&C המותאמת לסביבה העיסקית הייחודית ללקוח הספצפי.
הניסיון הרב שנצבר בשחף ייעוץ מאפשר לספק שירותי תכנון ובקרה לפרוייקטים במערכות מידע חוצי אירגון.
שחף ייעוץ מתמחה בלוגיסטיקה, שרשרת אספקה, פתרונות זימון ותכנון ייצור, תמחיר ובקרה, מדדי בקרה dotKPI וכל המערכות שתורמות לביצועי הארגון.

תחומי הפעילות של שחף ייעוץ:


ERP Enterprise Resource Planning
מהלכים מיוחדים לבחירת מערכת ERP
 לפרוט ERP

CRM Customer relationship management
לפרוט CRM

BPM Business process management
עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים, לוגיסטיים ופיננסיים במתודולוגיה BPR&C
הטמעת תהליכים עיסקיים
לפרוט BPM

תכנון אסטרטגי והכנת תוכניות אב רב-שנתיות לטכנולוגיות מידע (IT)
לפרוט תכנון אסטרטגי לטכנולוגיות מידע  (IT)

BI Business intelligence
לפרוט BI

Warehouse Management System WMS
מחשוב ריצפת מחסן
לפרוט WMS

BCP/DRP Business Continuity Planning Disaster Recovery Planning
תוכנית להמשכיות עסקית
לפרוט BCP/DRP

מיקור חוץ Outsourcing 
לארגון ששוקל הוצאת המחשוב, או חלק ממנו  למיקור חוץ
לפרוט Outsourcing

כתיבת נהלים לארגון
לפרוט כתיבת נהלים לארגון

ניהול סיכונים Risk Management
לפרוט ניהול סיכונים

תהליכי בחירה של פתרונות מחשוב לאירגון
לפרוט תהליכי בחירה של פתרונות מחשוב  לאירגון

תכנון, ניהול, ייעוץ מקצועי ובקרת פרוייקטים
לפרוט תכנון, ניהול, ייעוץ מקצועי  ובקרת פרוייקטים


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©