dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
תחומי פעילותdot


WMS Warehouse Management System
מחשוב ריצפת מחסן

 

בדיקת תשתיות

 • בדיקת רשת מיקומים במחסן ברמת-איזור/רחוב/מפרץ/מדף (לפי הצורך )
 • ייעוץ בסימון המיקומים בקודי ברקוד לזיהוי ע"י  המסופונים .
 • בדיקת אזורים נדרשים (האם נדרש קירור ועוד).
 • בדיקת זמינות של הפריטים, האם יש פריטים מהירים ( תנועה גדולה ליום/שבוע/ חודש)
 • בדיקת השפעה של משקל ויחידת האריזה של הפריטים באחסון
 • בדיקה מידת המעיכות של הפריט/אריזה
 • ייעוץ בקביעת אזורים השונים במחסן
 • בדיקת איזורים: הקבלה / משרד הקבלה / אזורי הליקוט / אזורי הפצה
 • בדיקת צורת הליקוט
 • בדיקות שיטות: מלקטת ממונעת, עגלה מוסעת, שינוע, מלגזה ממונעת, מלגזה ידנית.

 

איפיון מערכת, כתיבת RFP

  • נתוני הפעילות המתוכננת
  • עקרונות והנחות עבודה מהמערכת המבוקשת
  • סקירת דרישות בתהליכי העבודה מהמערכת המבוקשת
  • קבלה וקליטת סחורה
  • פיזור לאחסון
  • רענון
  • ניהול הזמנות
  • בחירת המלאי להזמנות
  • ליקוט
  • העמסה ושילוח
  • Cross Docking
  • ספירות מלאי
  • ניהול ובקרה , דוחות ושאילתות
  • גיבוי והתאוששות
  • דרישות טכנולוגיות וממשקים
  • טכנולוגיות מידע ניידות
  • ועוד

  חזרה לתחומי פעילות >


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©