dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
dotתחומי פעילות


BI Business intelligence

מיפוי מידע

מיפוי ידע קיים בארגון.
בדיקת אינטגרציית המידע המגיע ממקורות שונים.
ניתוח של המידע המגיע ממערכות רבות.
מיפוי מיקום הידע והשלכות למערכת הכוללת.

קביעת אסטרטגיה כלל ארגונית

סיקור כלל אירגוני.(מניעת אי הצגה או ניתוח של נתונים לא מנוהלים במערכת מסודרת).
תיעדוף המידע הנדרש.
קביעת KPI לכל תהליך עסקי ותחום.
קביעת בקרות תהליכים נדרשות בארגון.

אפיון עולמות התוכן

  • פיננסיים
  • לוגיסטיים
  • שיווקיים
  • מכירות
  • ועוד

אפיון בסיסי נתונים הרלוונטים לעולמות התוכן והקשרים ביניהם

  • אפליקציות
  • בסיסי נתונים רציונליים
  • DWH
  • קוביות OLAP

מילון מונחים

  • מיפוי מונחים נדרשים
  • כתיבת מילון מונחים

אפיון צורך במוצרי תשתית אחרים

  • שימוש ב - Extract, Transform and Load - ETL
  • הוספת רכיבי EII (Enterprise Information Integration)
  • בניית DWH
  • בניית OLAP

פרוייקט מדדים

  • אפיון מדדים ויעדים
  • אפיון הבעלויות של המדדים ( מי אחראי על מה)
  • אפיון ובניית מפה אסטרטגית לעולמות תוכן

סיוע בבחירת DB  + חבילת BI
אפיון של מערכת הרשאות
יצירת מילון מונחים עיסקי מרכזי
אפיון דוחות OLAP

חזרה לתחומי פעילות >


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©