dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
תחומי פעילותdot


BPM Business process management
עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים, לוגיסטיים ופיננסים במתודולוגיה BPR&C
הטמעת תהליכים עיסקיים

הגדרת הפעילויות הינה שלב תכנוני המתחשב בפרמטרים הנדסיים, ארגוניים ואו "שיים במטרה להגדיר את יחסי עלות-תועלת המיטביים מהתהליך . שמירה על רצף אחריות, כך שלאורך התהליך יהיה ברור מי הגורם האחראי .

תיחום מדוייק של תחומי האחריות של כל גורם.

הגדרת הגורמים המשתתפים בתהליך.

  • גורמים מפקחים
  • גורמים תורמים (ספקים)
  • גורמים נהנים (לקוחות)
  • גורמים לא מושפעים

  מיפוי קשר בין תהליכים (אינטגרציה ארגונית).
  בחינת קשרים בין התהליכים השונים על מנת למנוע פגיעה ביעילות הארגון על חשבון שיפור תהליך בודד. הגדרת מהות הקשרים בין התהליכים .

  חזרה לתחומי פעילות >


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©