dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
תחומי פעילותdot

 

תהליכי בחירת פתרונות מחשוב לאירגון

  • ייעוץ ביציאה למכרז
  • ייזום ואפיון המערכת הנדרשת (הגדרת דרישות)
  • כתיבת מפרט הבקשה לקבלת הצעות (RFP)
  • הכנת רשימה של מדדים לדירוג הספקים
  • ממצאי השוואה של תשובות הספקים
  • חישוב  ROI לכל אחת מההצעות

איתור פערים בין מצב קיים לדרישות

חזרה לתחומי פעילות >


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©