dot
 ERP שחף יעוץ | ייעוץ מערכות מידע | מחשוב ארגוני | ייעוץ
חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 
 
תחומי פעילותdot


ERP Enterprise Resource Planning
מהלכים מיוחדים לבחירת מערכת ERP
עיצוב מחדש של תהליכים תפעוליים, לוגיסטיים ופיננסים במתודולוגיה BPR&C

   • בדיקת צרכי החברה, מיפוי תהליכי עבודה, בחינת תמיכה של מערכות מידע בתהליכים.
   • הכנת תוכנית מסגרת המתווה את כיווני הפיתוח וההשקעות של הארגון וצרכי המחשוב שלו בשנים הקרובות.
   • יצירת התאמה בין המטרות והאסטרטגיה שהותוו על-ידי הנהלת הארגון לבין מערכות המידע הנדרשות לתמיכה ביעדים אלה.
   • זיהוי צרכי המחשוב הנדרשים על מנת לעמוד ביעדים האסטרטגיים של הארגון
   • המלצות לשיפורים: תיעדוף של השיפורים הנדרשים בתהליכי עבודה ומערכות המידע.
   • עיצוב מחדש ו/או חידוש של תהליכים עיסקיים של החברה.
   • הגדרת הדרישות והכנת מסמך בקשה להגשת הצעות (RFP).
   • איתור ספקים מתאימים להגשת ההצעות.
   • הכנת רשימה של מדדים לדירוג הצעות הספקים והתוכנות.
   • בדיקת התוכנות המוצעות אל מול הגדרת הדרישות ובחינת ההצעות של הספקים.
   • בחירת הספק והתוכנה המתאימים ביותר לדרישות הארגון.
   • סיוע במשא ומתן  (תוך התבססות על ידע מצטבר לגבי מחירים של תוכנה ועלויות הפרוייקטים).
   •  סיוע בהכנת חוזה לרכישה וישום של התוכנה.


חץ שמאל
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
קו ניווט
תחומי פעילות
קו ניווט
חץ ימין
 

שחף ייעוץ: התע"ש 20 – בית הפעמון,  א.ת.  כפר סבא - 09-7679951

ייעוץ ERP, ניהול פרוייקטים, ייעוץ CRM, ייעוץ WMS, עיצוב תהליכים עסקיים BPM , ייעוץ מערכות מידע
איפיון דרישות RFP, ניתוח צרכים SOW, הגדרת KPI , איפיון BI, ניהול סיכונים, BCP/DRP
כל הזכויות שמורות לשחף ייעוץ  ©